Vill ni bli familjehem?

Vill ni som familjehem ha uppdrag genom Team Actum och få handledning och vägledning enligt KBT/ACT-metoder? Tveka inte att kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Fabriksgatan 54 C, 702 23 Örebro
Tel: 019 - 760 45 80
Fax: 019 - 24 55 20
info@teamactum.se
Org.nr: 556765-3372

Team Actum infobroschyr

Ladda ner våran infobroschyr om Team Actum nedan!
Du är beökare 88696

KBT-förstärkt familje-hemsvård med ACT-fokus

Team Actum tillhandahåller förstärkt familjehems vård för ”komplex problematik” – ett mer normaliserat alternativ till institutions- och behandlingshemsplacering.

Team Actum erbjuder möjlighet till en komplett vårdkedja – från jourplacering, utredning, behandling i familjehem till utsluss och eftervård.

Team Actum lägger stor tonvikt vid familjearbete parallellt med placeringen. Föräldracoaching – en möjlighet för föräldrar att utvecklas! Behandling hela vägen - i riktning mot målet!

Ladda ner våra foldrar!

Familjehemsvård - utredning - behandling - eftervård
Familjehemsvård - placering för hela familjen
Tjänster för personal - inom socialtjänst och behandlingshem