Tillstånd att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd finns från IVO

Vill ni bli familjehem?

Vill ni som familjehem ha uppdrag genom Team Actum och få handledning och vägledning enligt KBT/ACT-metoder? Tveka inte att kontakta oss! Maila oss på:

Kontaktuppgifter

Fabriksgatan 54 A, 702 23 Örebro
Tel: 019 - 760 45 80
Fax: 019 - 24 55 20
info@teamactum.se
Org.nr: 556765-3372

Team Actum infobroschyr

Ladda ner våran infobroschyr om Team Actum nedan!
Du är beökare 211547

Familjehemmen

Våra familjehem är främst belägna i mellersta Sverige men vi har även några familjer såväl söder- som norröver. Variationen är stor bland familjehemmen som har skiftande erfarenheter och kompetens. Minst en vuxen finns tillgänglig för den placerade.

Antalet platser i familjehemmen skiftar beroende på familjehemmens utrymme gällande engagemang, tid och rum. Vi har familjer för såväl jour-, utredning- som behandlingplacering.

Familjehemmen är utredda av erfarna utredare. Vi tillhandahåller skriftliga utredningar som kan användas som grund för socialtjänstens självständiga bedömning och beslut. Utredningarna uppdateras vartannat år.

Teamledaren tillhandahåller familjehemmen kontinuerlig handledning, stöd samt utbildning i KBT-metoder. Familjehemmen har tillgång till teamledarkontakt dygnet runt genom vår jourverksamhet.

Ring om du har frågor eller särskilda önskemål.