Tillstånd att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd finns från IVO

Vill ni bli familjehem?

Vill ni som familjehem ha uppdrag genom Team Actum och få handledning och vägledning enligt KBT/ACT-metoder? Tveka inte att kontakta oss! Maila oss på:

Kontaktuppgifter

Fabriksgatan 54 A, 702 23 Örebro
Tel: 019 - 760 45 80
Fax: 019 - 24 55 20
info@teamactum.se
Org.nr: 556765-3372

Team Actum infobroschyr

Ladda ner våran infobroschyr om Team Actum nedan!
Du är beökare 211546

Länkar

Beteendeterapeutiska föreningen
www.kbt.nu

Association for Contextual Behavioral Science
http://www.contextualpsychology.org/

ACT
http://www.svenskapsykologiinstitutet.se/terapeuter/act

Riksförbundet Attention
http://www.attention-riks.se

Underbara ADHD
http://www.underbaraadhd.se

Riksföreningen Autism
http://www.autism.se/

Autismforum
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/

Svenska OCD-förbundet
http://www.ocdforbundet.se

Svenska Ångestsyndromsällskapet ÅSS
http://www.angest.se/riks/

Föreningen Balans (patient-/anhörigföreningen för drabbade av förstämningssjukdomar)
http://www.balansriks.se

Om ADHD
http://habilitering.se/adhd-center/om-adhd

Förstämningssyndrom
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Forstamningssyndrom/Sidor/default.aspx

Dyslexiförbundet FMLS
http://www.dyslexi.org

Dyskalkuli
http://www.dyskalkyli.nu