Tillstånd att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd finns från IVO

Vill ni bli familjehem?

Vill ni som familjehem ha uppdrag genom Team Actum och få handledning och vägledning enligt KBT/ACT-metoder? Tveka inte att kontakta oss! Maila oss på:

Kontaktuppgifter

Fabriksgatan 54 A, 702 23 Örebro
Tel: 019 - 760 45 80
Fax: 019 - 24 55 20
info@teamactum.se
Org.nr: 556765-3372

Team Actum infobroschyr

Ladda ner våran infobroschyr om Team Actum nedan!
Du är beökare 211559

Personal

Monica Lund, teamledare

Socionom med 27 års erfarenhet av arbete inom socialtjänst och familjehemsvård. 1 årig KBT-utbildning, 1-årig KBT-inriktad handledarutbildning, 10-dagars grundutbildning i ACT, KOMET 12-18-ledarcertifierad, ASI-certifierad, 1 årig utbildning gällande socialt arbete med barn.

Tel: 019-760 45 82
Mob: 070-743 95 72
E-post:lund@teamactum.se

Raija Zetterblad, teamledare

Auktoriserad socionom med 26 års erfarenhet av arbete inom socialtjänst, behandlingshem och familjehemsvård.

Steg1-KBT-terapeut (med fokus på tredje vågens KBT), ACT-utbildad med bla 10-dagars grundutbildning i ACT, 1-årig KBT-inriktad handledarutbildning, KOMET 12-18-ledarcertifierad, ASI-certifierad, 1-årig nätverksutbildning, 1-årig utbildning gällande föräldrars omsorgsförmåga, utbildad i invandring och kultur.

Tel: 019-760 45 81
Mob: 070-743 95 71
E-post: zetterblad@teamactum.se

Handledare

Teamledarna har sedan hösten 2009 haft kontinuerlig handledning i KBT/ACT. Nuverande handledare är Alexander Håkansson, legpsykolog, Örebro