Tillstånd att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd finns från IVO

Vill ni bli familjehem?

Vill ni som familjehem ha uppdrag genom Team Actum och få handledning och vägledning enligt KBT/ACT-metoder? Tveka inte att kontakta oss! Maila oss på:

Kontaktuppgifter

Fabriksgatan 54 A, 702 23 Örebro
Tel: 019 - 760 45 80
Fax: 019 - 24 55 20
info@teamactum.se
Org.nr: 556765-3372

Team Actum infobroschyr

Ladda ner våran infobroschyr om Team Actum nedan!
Du är beökare 211553

Familjehemsvård

Vi tillhandahåller förstärkt familjehemsvård på KBT-grund med ACT-fokus. Vi har möjlighet att erbjuda er hela vårdkedjan från jourplacering till utredning, behandling, utsluss och eftervård. Våra familjehem håller hög kvalité och har tillgång till metodhandledning.

Vi kan erbjuda er familjehemsvård som alternativ till institutionsplacering. Där erhålles kvalitativ vård i en mer normaliserad och småskalig miljö som underlättar återflytt till hemmiljön.
  • Jourplacering
  • Utredningsplacering
  • Familjehemsplacering
  • Utslussplacering
  • Eftervård
För närmare beskrivning av tjänsterna – ring!

Tjänster för personal inom kommunal socialtjänst

Vi tillhandahåller tjänster såsom handledning, utbildning och bemanning. Dessa riktar sig till personal inom socialtjänster.
  • Handledning
  • Utbildning
  • Utredning
  • Bemanning
För närmare beskrivning av tjänsterna – ring!
Referenser kan ges vid förfrågan