Välkommen till

Team Actum
KBT-förstärkt familjehemsvård
med ACT-fokus.

  • Utredning
  • Behandling
  • Eftervård

Söker du jourhem eller familjehem?

Vill du bli familjehem med uppdrag genom oss?

Behandling hela vägen i önskvärd riktning
Team Actum

Förstärkt familjehemsvård för komplex problematik.

Team Actum

Ett mer normaliserat alternativ till institutions- och behandlingshemsplacering.

Team Actum

Erbjuder möjlighet till komplett vårdkedja – från jourplacering, utredning, behandling i familjehem till utsluss och eftervård.

Team Actum

Lägger stor vikt vid hållbara mål över tiden.

 Ingenting är för smått eller oviktigt, om det är värdefullt för dig!

Raija Zetterblad

Teamledare

Bra att veta när du är placerad via Team Actum

Vilka förväntningar har uppdragsgivaren? Hur är uppdraget formulerat? Vilka förväntningar har den placerade? Den placerades föräldrar? Hur kan vi gemensamt sträva efter att nå målen?

Förändring behöver ofta ske på flera nivåer. Vi behöver möjliggöra detta. Bidra till hopp om att kunna lyckas. Kompetensförklara. Bidra till ökat mod. För dig som placeras är detta viktig tid, en viktig del av ditt liv. Kanske har du valt att söka själv? Kanske har du blivit motiverad av någon annan? Kanske hade du inget val? Oavsett vad så kommer denna tid att handla om dig och dina möjligheter. Vi hoppas, tillsammans med dig och de som är viktiga för dig, de som är involverade i ditt liv, kunna bidra till något som gör skillnad. Som kan leda dig framåt. 

Vad är verkligen viktigt och värdefullt för dig?

Ingenting är för smått eller oviktigt, om det är värdefullt för dig. Dina drömmar, dina visioner är viktiga. Att våga drömma än viktigare. Oavsett din ålder så har du säkerligen önskningar gällande ditt liv. Kanske drömmer du stort och långsiktigt? Eller kanske är du mer här och nu och bara vill att allt ska funka? Kanske är det viktigt för dig att du får känna dig trygg. Får hjälp att klara skolan? Kompisar? Dina föräldrar har säkert också önskemål och förväntningar? De kanske vill att du ska få må bra? Att du ska trivas i skolan? Din socialtjänst har också tankar om vad som vore bra mål. Kanske stämmer drömmarna, visionerna, önskningarna, målen överens? Kanske inte? Men nog ska vi hitta något som vi kan enas kring. Så att det blir bra för dig över tid. De flesta av oss kan känna igen sig i känslor som oro och tvivel när vi ska utmana oss, prova något nytt. Kanske till och med starkare känslor som rädslor och ångest? Hur kan vi hjälpas åt att överbrygga dessa så att du ska kunna nå dit du vill? Kanske behöver du någon som tror på dig? Eller någon som visar vägen, förklarar, finns där att reflektera med? Någon som hjälper dig att lära, peppar dig att öva och träna? Eller bara någon som håller handen? Någon som säger ifrån när du väljer vägar som styr dig bort från dina mål? En trygg bas där du ska kunna få växa och utvecklas. En barndom där drömmar är möjliga.