Inlärningsteori

team actum

Hjälper oss att förstå

Inlärningsteorin hjälper oss att förstå hur våra beteenden lärts in.

Med beteenden menas då såväl sådant som vi människor gör liksom även kroppsliga reaktioner och tankeprocesser. Att vi lärt in beteenden innebär också möjligheten att kunna lära oss, eller lära sig något nytt. Detta perspektiv medger möjlighet till förändring och bidrar till hopp.

Inlärning kan ske på många olika sätt. ”Klassisk betingning” innebär att vi lärt in något genom att vi kopplat ihop något med en känsla. Exempelvis om vi i en viss situation upplevt oss skrämda så kan liknande situation trigga igång rädsla.

”Modellinlärning” är ett annat sätt till inlärning, då genom att vi lär oss genom någon annans beteende, exempelvis en förälders. Ett tredje inlärningssätt kallas ”operant betingning” och innebär att våra beteenden förstärks eller släcks ut genom konsekvenser.

Får du positiv motreaktion på ditt beteende så ökar sannolikheten att du upprepar beteendet. Får du däremot en negativ eller obehaglig motreaktion så är det naturligt att undvika upprepning.

Med motreaktion menar vi inte bara yttre omedelbara konsekvenser utan även inre sensationer. Intressant blir att utforska hur vi lärt in våra beteenden då detta öppnar upp för idéer om hur dessa inlärda beteenden kan påverkas.