KBT

team actum

Kognitiv beteendeterapi

KBT (kognitiv beteendeterapi) är ett paraplybegrepp för olika metoder som har det gemensamma att man påverkar beteenden. Grundläggande för all behandling är att man gör en beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt.

Denna beteendeanalys ger viktig vägledning inför valet av metoder för att påverka i önskvärd riktning. I beteendeanalysen utgör den funktionella analysen en viktig grundsten. När vi utforskar funktionen i ett beteende vill vi särskilt studera det problematiska i beteendet, vad som utlöser beteendet och vilka konsekvenser det medför.  

Detta ger oss idéer om hur beteendets funktion ser ut och hur beteendet sannolikt kan påverkas, vilken nyinlärning som behöver eftersträvas.

I KBT ingår en del undervisning liksom övning. All behandling sker öppet och i samarbete där den som förväntas genomgå behandling är den som håller i taktpinnen utifrån sin motivation.

Terapeuten har att vara tydlig med hur behandlingen kommer se ut och skälen till valet av metod. I detta ingår att den berörde med självklarhet får del av generella kunskaper om liksom ökad kännedom om egna psykiska och kroppsliga mekanismer. Vanliga behandlingsinslag är exponering, beteendeaktivering, rollspel, beteendeexperiment, färdighetsträning och avslappningsövningar.